14 آذر 1398 - 02:04
توسط حوزه بسیج کارگری شهید رضوی به مقصد رامهرمز
13 آذر 1398 - 08:03
با همکاری معاونت اجتماعی سپاه ناحیه باوی :
13 آذر 1398 - 07:56
توسط پایگاه مقاومت بسیج شهیده فرهانیانِ حوزه بسیج کارگری شهید اسکندری شهرداری اهواز
13 آذر 1398 - 07:52
به مناسبت هفته بسیج :
توسط حوزه بسیج کارگری ناحیه دزفول
13 آذر 1398 - 07:50
بمناسبت هفته بسیج، گرامیداشت چهلمین سال تأسیس بسیج مستضعفین :
در محل کارخانه سیمان توسط حوزه بسیج کارگری شهرستان هفتکل
13 آذر 1398 - 07:47
در چهلمین سال تأسیس بسیج مستضعفین :
بهمراه خانواده های محترم، درخصوص مباحث خانواده
13 آذر 1398 - 07:44
در هفته گرامیداشت بسیج :
توسط پایگاه بسیج کارگری شهید موسوی نیا شهرداری شادگان
13 آذر 1398 - 07:40
در هفته گرامیداشت بسیج :
توسط حوزه بسیج کارگری ناحیه دزفول
13 آذر 1398 - 07:37
بمناسبت هفته بسیج و گرامیداشت چهلمین سال تأسیس بسیج مستضعین :
به همت شرکت بهره برداری از آبهای شمال خوزستان
13 آذر 1398 - 07:33
بمناسبت چهلمین سال تأسیس بسیج :
توسط پایگاه مقاومت بسیج کارگری یاسرِ حوزه کارگری ناحیه شوشتر

صفحات