13 آذر 1398 - 07:47
در چهلمین سال تأسیس بسیج مستضعفین :
بهمراه خانواده های محترم، درخصوص مباحث خانواده
13 آذر 1398 - 07:44
در هفته گرامیداشت بسیج :
توسط پایگاه بسیج کارگری شهید موسوی نیا شهرداری شادگان
13 آذر 1398 - 07:40
در هفته گرامیداشت بسیج :
توسط حوزه بسیج کارگری ناحیه دزفول
13 آذر 1398 - 07:37
بمناسبت هفته بسیج و گرامیداشت چهلمین سال تأسیس بسیج مستضعین :
به همت شرکت بهره برداری از آبهای شمال خوزستان
13 آذر 1398 - 07:33
بمناسبت چهلمین سال تأسیس بسیج :
توسط پایگاه مقاومت بسیج کارگری یاسرِ حوزه کارگری ناحیه شوشتر
13 آذر 1398 - 07:24
بمناسبت گرامیداشت هفته بسیج :
توسط پایگاه بسیج کارگری شهدای جاویدالاثر شرکت فولاد شادگان
13 آذر 1398 - 07:19
بمناسبت چهلمین سال تأسیس بسیج مستضعفین :
در پایگاه بسیج شهدای جاویدالاثر فولاد شادگان
13 آذر 1398 - 07:13
با حضور رئیس محترم بهزیستی شادگان :
توسط پایگاه بسیج شهرداری شادگان
13 آذر 1398 - 07:07
بمناسبت هفته بسیج مستضعفین :
شامل: تست فشار خون، قندخون و ویزیت رایگان
13 آذر 1398 - 07:01
بمناسبت چهلمین سالگرد تأسیس سازمان بسیج مستضعفین :
توسط پایگاه مقاومت بسیج کارگری شهید موسوی نیا، حوزه مقاومت بسیج کارگری شهرستان شادگان

صفحات