05 فروردين 1396 - 11:10
بازدید و بازرسی رئیس عالی شورای قشر کارگری کشور حضرت حجت الاسلام دکتر سید حسینی منش تاریخ95/12/11
05 فروردين 1396 - 10:40
گزارش بازدید و بازرسی از حوزه بسیج کارگری شهرستان شوشتر تاریخ 95/12/17
02 فروردين 1396 - 11:49
بازدید از شرکت جی ال ایکس (GLX) در تاریخ 95/12/23
07 بهمن 1395 - 10:04
بازدید و بازرسی
بازدید از خط تولید گوشی های تلفن همراه در راستای حمایت از تولید داخلی