1
2
3

معارفه مسئول بسیج کارگری سپاه دشت آزادگان

مسئول حوزه جدید التأسیس بسیج کارگری سپاه دشت آزادگان با حضور سرهنگ نادری مسئول...

راهیان نور غرب کشور 96 خوزستان

اردوی فرهنگی زیارتی غرب کشور سال 1396

این اردو در تاریخ 15/05/96 با زیارت عاشورا توسط...

موضوع : بازدید و بازرسی رئیس عالی شورای قشر کارگری کشور حضرت حجت الاسلام دکتر سید حسینی منش

بازدید و بازرسی رئیس عالی شورای قشر کارگری کشور...