1
2
3

رزمایش همدلی،مواسات و کمک مومنانه پایگاه بسیج شرکت فولاد اکسین حوزه مقاومت بسیج کارگری شهید بقایی با اهدا ده هزار بسته حمایتی:

به گزارش...

به گزارش واحد خبری و رسانه ای سازمان بسیج کارگران و کارخانجات خوزستان، بمناسبت هفته بسیج کارگری و هفته کار و کارگر، با حضور جناب سرگرد احمدی فرد...

به گزارش واحدخبری و رسانه ای سازمان بسیج کارگران و کارخانجات خوزستان، در روز سه شنبه مورخ ۰۹/ ۰۲/ ۱۳۹۹ بمناسبت روز بسیج کارگری و هفته کار و کارگر...