1
2
3

به گزارش واحد خبری بسیج کارگران و کارخانجات استان خوزستان، آیین غبار روبی و عطر افشانی مزار مطهر شهدا به مناسبت استقبال از گرامی داشت هفته دفاع...

به گزارش واحد خبری و رسانه ای سازمان بسیج کارگران و کارخانجات خوزستان، بمناسبت عیدس عیدقربان، بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج کارگری پتروشمی فجر حوزه...

به گزارش واحد خبری و رسانه ای سازمان بسیج کارگران و کارخانجات خوزستان، در دومین مرحله از رزمایش کمک های مؤمنانه، ۱۵۰ بسته معیشتی، هر بسته به ارزش...