1
2
3

ه گزارش واحد خبری و رسانه ای سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان خوزستان در روز سه شنبه مورخ ۲۱ آبانماه سال ۹۸ نشست فصلی فرماندهان حوزه های بسیج...

معاون کشاورزی شرکت کشت و صنعت نیشکر حکیم فارابی اظهار داشت: برداشت محصول نیشکر در سال زراعی جاری از سوم آبان ماه شروع شد و تا اسفند ماه ادامه...

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته، تمام اراضی کشاورزی خسارت دیده در سیلاب، احیا شد.
دکتر عبدعلی...