اخبار

در روز شنبه مورخ ۲۸ دیماه ۹۸ در شهر مشهدمقدس

اتمام دوره توانمندسازی سرگروه ها و مربیان حلقه های صالحین ویژه خواهران

به گزارش واحد خبری و رسانه ای سازمان بسیج کارگران و کارخانجات خوزستان، دوره توانمندسازی سرگروه ها و مربیان حلقه های صالحین ویژه خواهران (مرحله چهارم) در روز شنبه مورخ ۲۸ دیماه ۹۸ در شهر مشهدمقدس به پایان رسید.

دوره ی توانمندسازی سال ۹۸ در چهار مرحله برگزار و پس از اتمام هر دوره، گواهی تأیید گذراندن کلاس ها برای شرکت کنندگان از سوی سازمان بسیج کارگران و کارخانجات خوزستان صادر گردید.

عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید