اخبار

اردوی یک روزه بسیجیان پایگاه بسیج کارگری آبان بسپار

توسط حوزه بسیج کارگری شهید رضوی به مقصد رامهرمز

به گزارش واحد خبری و رسانه ای سازمان بسیج کارگران و کارخانجات خوزستان، در روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۹/۱۳ اردوی یک روزه بسیجیان پایگاه بسیج کارگری آبان بسپار ، حوزه بسیج کارگری شهید رضوی به مقصد رامهرمز برگزار گردید.

عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید