اخبار

به مناسبت عید سعید قربان :

اهدای کمک های مومنانه توسط پایگاه مقاومت بسیج پتروشیمی فجر

توسط بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج کارگری پتروشمی فجر حوزه مقاومت بسیج کارگران ماهشهر

به گزارش واحد خبری و رسانه ای سازمان بسیج کارگران و کارخانجات خوزستان، بمناسبت عیدس عیدقربان، بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج کارگری پتروشمی فجر حوزه مقاومت بسیج کارگران ماهشهر و خانواده های بزرگوارشان، چند رأس گوسفند ذبح و گوشت آن همراه با کیسه های برنج در قالب طرح کمک مؤمنانه، بسته بندی و بین نیازمندان تقسیم شد.

عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید