اخبار

توسط پایگاه مقاومت بسیج کارگری منطقه یک، حوزه شهید اسکندری شهرداری اهواز

برپایی ایستگاه سلامت

ارائه خدماتی همچون تست تب سنج با دستگاه و همچنین توضیحات مورد نیاز بهداشتی و چگونگی استفاده از مواد ضدعفونی
به گزارش واحد خبری و رسانه ای سازمان بسیج کارگران و کارخانجات خوزستان، توسط پایگاه مقاومت بسیج کارگری منطقه یک، حوزه شهید اسکندری شهرداری اهواز، ایستگاه سلامت برپا گردید.در این ایستگاه، خدماتی همچون تست تب سنج با دستگاه و همچنین توضیحات مورد نیاز بهداشتی و چگونگی استفاده از مواد ضدعفونی به شهروندان اهوازی ارائه شد.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید