اخبار

توسط پايگاههاي بسيج كارگري شهرداري اهواز :

برگزاري حلقات صالحين پايگاههاي بسيج كارگري شهرداري اهواز

به گزارش واحد خبري و رسانه اي بسيج كارگران و كارخانجات استان خوزستان :حلقات صالحين پايگاههاي بسيج كارگري شهرداري اهواز برگزار گرديد.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید