اخبار

به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج :

برگزاری جلسه اعضای شورای حوزه بسیج کارگری شهید صالحی نژاد

بررسی برنامه های گرامیداشت بسیج در چهلمین سال تاسیس
به گزارش واحد خبری و رسانه ای سازمان بسیج کارگران و کارخانجات خوزستان، در روز چهارشنبه مورخ ۲۲ آبانماه جلسه اعضای شورای حوزه بسیج کارگری شهید صالحی نژاد برگزار گردید.در این جلسه برنامه های پیشنهادی هفته گرامیداشت بسیج در چهلمین سال تأسیس بسیج جهت اجرا مورد بررسی قرار گرفت.

اضافه کردن دیدگاه جدید