اخبار

با حضور مسئول بسیج خواهران سازمان بسیج کارگران و کارخانجات خوزستان :

برگزاری جلسه در خصوص اتحاد و کمک به وظایف و پیشبرد اهداف در حوزه شهید صالحی نژاد

برنامه ریزی دقیق در جهت کمک به سازمان و برگزاری جلسه و همایش تحکیم خانواده با حضور خانم دکتر نعمتی (روانشناس)
به گزارش واحد خبری سازمان بسیج کارگران و کارخانجات خوزستان، در روز چهارشنبه مورخ ۲۲ آبانماه ۹۸ ساعت ۳۰ :۸ صبح با حضور مسئول بسیج خواهران سازمان بسیج کارگران و کارخانجات خوزستان و مسئول بسیج خواهران حوزه شهید صالحی نژاد و همچنین مسئول بسیج خواهران پایگاه نیروگاه رامین جلسه ای درخصوص اتحاد و کمک به وظایف و پیشبرد اهداف سازمان، برنامه ریزی دقیق در جهت کمک به سازمان و برگزاری جلسه و همایش تحکیم خانواده با حضور خانم دکتر نعمتی (روانشناس) که از خواهران بسیجی می باشد در هفته بسیج با حضور کلیه خواهران ادارات و سازمانهای شهرستان و مشاور بانوان فرمانداری در محل نیروگاه رامین به میزبانی حوزه شهید صالحی نژاد برگزار و برنامه ریزی های لازم جهت اجرا بعمل آمد.

اضافه کردن دیدگاه جدید