اخبار

با حضور سردار رعیتی فرد مسئول محترم سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور :

برگزاری جلسه گزارش عملکردهای حوزه شهید بقایی

بررسی روند تولید در استان و همچنین رفع موانع تولید

به گزارش واحد خبری و رسانه ای سازمان بسیج کارگران و کارخانجات خوزستان، صبح روز دوشنبه مورخ ۸ دیماه ۹۹ با حضور سردار رعیتی  فرد مسئول محترم سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور و جناب سرگرد احمدی فرد مسئول محترم سازمان بسیج کارگران و کارخانجات خوزستان جلسه گزارش عملکردهای حوزه شهید بقایی در موضوعات مختلف از جمله طرح شهیدان برونسی و کریمی و همچنین بررسی روند تولید در استان و همچنین رفع موانع تولید برگزار و سپس جهت قرائت فاتحه و ادای احترام به مقام شامخ شهدا، بر مزار شهدای گمنام حضور بهم رساندند.

عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید