اخبار

از روز شنبه ۲۱ دیماه لغایت روز دوشنبه ۲۳ دیماه :

برگزاری دوره ی توانمندسازی سرگروه ها و مربیان صالحین(مرحله سوم)

در سالن همایش هتل مهزیار شهر مشهد

به گزارش واحد خبری و رسانه سازمان بسیج کارگران و کارخانجات خوزستان، دوره ی توانمندسازی سرگروه ها و مربیان صالحین(مرحله سوم) از روز شنبه ۲۱ دیماه لغایت روز دوشنبه ۲۳ دیماه در سالن همایش هتل مهزیار شهر مشهد برگزار شد.

عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید