اخبار

با حضور استاد لارتی :

برگزاری نشست بصیرتی در پایگاه تابعه حوزه صنایع پتروشیمی شهید تند گویان ماهشهر

روز چهارشنبه مورخ ۲۲ آبانماه ۹۸ ساعت ۱۸
به گزارش واحد خبری و رسانه ای سازمان بسیج کارگران و کارخانجات خوزستان، در روز چهارشنبه مورخ ۲۲ آبانماه ۹۸ ساعت ۱۸ نشست بصیرتی با حضور استاد لارتی در پایگاه تابعه حوزه صنایع پتروشیمی شهید تند گویان بندر ماهشهر برگزار گردید.

اضافه کردن دیدگاه جدید