اخبار

در پی انتشار ویروس کرونا در کشور :

تشکیل گروه های جهادی جهت مقابله با ویروس کرونا

ایزوله نمودن محیط های کاری و عمومی، تهیه و توزیع لوازمات بهداشتی از قبیله مواد ضدعفونی ، دستکش ، ماسک و...

به گزارش واحد خبری و رسانه ای سازمان بسیج کارگران و کارخانجات خوزستان، در پی انتشار ویروس کرونا در کشور، حوزه های بسیج کارگری استان خوزستان و پایگاه های تابعه، از همان روزهای اولیه با تشکیل گروه های جهادی اقدام به امداد رسانی های گسترده، از جمله آموزش های مورد نیاز مقابله، ایزوله نمودن محیط های کاری و عمومی، تهیه و توزیع لوازمات بهداشتی از قبیله مواد ضدعفونی ، دستکش ، ماسک و.... نموده و در جهت پیشگیری از انتقال این ویروس در کارخانجات، شرکت ها و همچنین برپایی ایستگاه های سلامت در سطح شهر بصورت مداوم تا رفع این معضل بیماری زا وارد عمل شدند.

عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید