اخبار

به مناسبت هفته بسیج کارگری :

دیدار از شرکت کشت و صنعت دهخدا

به عنوان واحد تولیدی نمونه جشنواره امتنان استان

دیدار مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات و هیئت همراه با مدیرعامل و معاونین شرکت کشت و صنعت دهخدا به عنوان واحد تولیدی نمونه جشنواره امتنان استان به مناسبت هفته بسیج کارگری

اضافه کردن دیدگاه جدید