اخبار

با همت بسیجیان صنایع پتروشیمی حوزه مقاومت بسیج کارگری بندر ماهشهر :

راه اندازی خط تولید و بسته بندی مواد ضدعفونی

به گزارش واحد خبری و رسانه ای سازمان بسیج کارگران و کارخانجات خوزستان، با همت بسیجیان صنایع پتروشیمی حوزه مقاومت بسیج کارگری بندر ماهشهر، خط تولید و بسته بندی مواد ضدعفونی در ظروف ۱ لیتری، نیم لیتری و... راه اندازی شد.

عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید