اخبار

با موضوع سبک زندگی اسلامی (سوادرسانه ای) :

سومین دوره آموزشی تخصصی ویژه ارکان گردان

به گزارش واحد خبری و رسانه ای سازمان بسیج کارگران و کارخانجات خوزستان، سومین دوره آموزشی تخصصی ویژه ارکان گردان و حوزه بسیج کارگری شهید بقایی فولاد خوزستان با موضوع سبک زندگی اسلامی (سوادرسانه ای) به استعداد ۸۰ نفر از ساعت ۳۰: ۱۰ صبح تا ۰۰ : ۱۲ در روز پنجشنبه مورخ ۱۹ دیماه در سالن طوبی۲ این شرکت برگزار شد.

عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید