اخبار

در راستای پیشگیری از شیوع بیماری کرونا :

ضدعفونی خیابان ها و درب منازل روستای شریف آباد

توسط بسیجیان پایگاه مقاومت شرکت آبان بسپار حوزه مقاومت بسیج کارگری شهید رضوی

به گزارش واحد خبری و رسانه ای سازمان بسیج کارگران و کارخانجات خوزستان، در روز یکشنبه مورخ ۱۸ اسفندماه ۹۸ در راستای پیشگیری از شیوع بیماری کرونا ، ضدعفونی خیابان ها و درب منازل روستای شریف آباد ( همجوار شرکت آبان بسپار) توسط بسیجیان پایگاه مقاومت شرکت آبان بسپار حوزه مقاومت بسیج کارگری شهید رضوی با آبژاول انجام شد.

عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید