اخبار

طبق برنامه های ابلاغی قرارگاه پدافند زیستی :

ضدعفونی معابر خیابان اصلی گلستان

توسط گروه جهادی حوزه بسیج کارگری شهید آوینی اهواز
به گزارش واحد خبری و رسانه ای سازمان بسیج کارگران و کارخانجات خوزستان، گروه جهادی حوزه بسیج کارگری شهید آوینی اهواز با حضور بسیجیان پایگاه های بسیج کارگری شرکت آبفا، شرکت برق، لوله سازی و نیروگاه مدحج، طبق برنامه های ابلاغی قرارگاه پدافند زیستی، با حضور مدیر عامل شرکت توزیع برق، خیابان اصلی گلستان را ضدعفونی نمودند.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید