اخبار

در جهت مقابله و پیشگیری با شیوع ویروس کرونا :

ضد عفونی وگند زدایی خیابان 40 متری خرمشهر

توسط بسیجیان پایگاه شهدای رمضان شرکت نفت و گاز اروندان حوزه بسیج کارگری ناحیه خرمشهر

به گزارش واحد خبری و رسانه ای سازمان بسیج کارگران و کارخانجات خوزستان، ضد عفونی وگند زدایی خیابان 40 متری خرمشهر و فرعی ها آن توسط بسیجیان پایگاه شهدای رمضان شرکت نفت و گاز اروندان حوزه بسیج کارگری ناحیه خرمشهر در جهت مقابله و پیشگیری با شیوع ویروس کرونا در این شهر انجام شد.

عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید