اخبار

در چهلمین سال تأسیس بسیج مستضعفین :

همایش خانوادگی فرماندهان و شورای حوزه کارگری بسیج ناحیه دزفول

بهمراه خانواده های محترم، درخصوص مباحث خانواده

به گزارش واحد خبری و رسانه ای سازمان بسیج کارگری خوزستان، در چهلمین سال تأسیس بسیج مستضعفین، همایش خانوادگی فرماندهان و شورای حوزه کارگری بسیج ناحیه دزفول بهمراه خانواده های  محترم، درخصوص مباحث خانواده و نیازهای آن، با حضور خانم دکتر فردوسی پور از تهران برگزار شد.

عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید