18 آبان 1398 - 12:23
معاون کشاورزی شرکت کشت و صنعت نیشکر حکیم فارابی:
خسارت به چهار هزار هکتار از مزارع نیشکر فارابی در سیلاب فروردین / پیش بینی برداشت ۳۸۶ هزار تن نیشکر در سال زراعی جاری /افزایش ده درصدی برداشت سبز مزارع.
18 آبان 1398 - 12:09
مدیرعامل کشت و صنعت حکیم فارابی اظهار داشت:
اگر برنامه ریزی و تلاش بی وقفه همه همکاران نبود این شرکت تا سال ها به وضعیت عادی نمی رسید / سال آینده یکی از سال های طلایی کشت و صنعت حکیم فارابی خواهد بود / پیش بینی تولید ۴۰ هزار تن شکر / کشت و صنعت حکیم فارابی شکر دارویی ۶۳ شرکت داروساز فعال کشور را تامین می کند