اخبار

بازدید از پایگاه کارگری تلمبه خانه نفت که با حضور فرمانده سپاه شهرستان رامهرمز

در بازدید از پایگاه کارگری تلمبه خانه نفت که با حضور فرمانده سپاه شهرستان رامهرمز صورت پذیرفت ، جلسه ای جهت همکاری های مورد نیاز با مسولین نفت و ایجاد تعامل بهتر در راستای برنامه های بسیج برگزار گردید.

اضافه کردن دیدگاه جدید