اخبار

در روز پنجشنبه ۲۶ دیماه در مشهد مقدس :

افتتاحیه دوره توانمندسازی سرگروه ها و مربیان صالحین

مرحله چهارم ویژه خواهران

به گزارش واحد خبری و رسانه ای سازمان بسیج کارگران و کارخانجات خوزستان، افتتاحیه دوره توانمندسازی سرگروه ها و مربیان صالحین(مرحله چهارم ویژه خواهران) در روز پنجشنبه ۲۶ دیماه در مشهد مقدس برگزار شد.

عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید