1
2
3
به گزارش واحد خبری و رسانه ای سازمان بسیج کارگران و کارخانجات خوزستان، گروه جهادی حوزه بسیج کارگری شهید آوینی اهواز با حضور بسیجیان پایگاه های بسیج...

به گزارش واحد خبری و رسانه ای سازمان بسیج کارگران و کارخانجات خوزستان، گروه جهادی حوزه مقاومت بسیج کارگری شهید رضوی اهواز در راستای برنامه های...

به گزارش واحد خبری و رسانه ای سازمان بسیج کارگران و کارخانجات خوزستان، با همت بسیجیان صنایع پتروشیمی حوزه مقاومت بسیج کارگری بندر ماهشهر، خط تولید...