1
2
3
راهیان نور غرب کشور 96 خوزستان

اردوی فرهنگی زیارتی غرب کشور سال 1396

این اردو در تاریخ 15/05/96 با زیارت عاشورا توسط...

موضوع : بازدید و بازرسی رئیس عالی شورای قشر کارگری کشور حضرت حجت الاسلام دکتر سید حسینی منش

بازدید و بازرسی رئیس عالی شورای قشر کارگری کشور...

موضوع : گزارش بازدید و بازرسی از حوزه بسیج کارگری شهرستان شوشتر

در این بازدید علاوه بر نشست و دیداری با فرمانده محترم سپاه ناحیه شهرستان...

تپه های الله اکبر