1
2
3

موضوع : بازدید و بازرسی رئیس عالی شورای قشر کارگری کشور حضرت حجت الاسلام دکتر سید حسینی منش

بازدید و بازرسی رئیس عالی شورای قشر کارگری کشور...

موضوع : گزارش بازدید و بازرسی از حوزه بسیج کارگری شهرستان شوشتر

در این بازدید علاوه بر نشست و دیداری با فرمانده محترم سپاه ناحیه شهرستان...

سال اقتصاد مقاومتی ، تولید ، اشتغال

به نام آفریدگار بهار

آیینه ی روزگار لبخند خداست            آرامش سبزه زار...