اخبار

توسط حوزه مقاومت بسیج کارگران و کارخانجات شهید بقایی فولادخوزستان :

برگزاری دوره آموزشی تخصصی ویژه ،شواری حوزه وفرماندهان پایگاهها

با موضوع جریان شناسی فرهنگی و سبک زندگی اسلامی
به گزارش واحد خبری و رسانه ای سازمان بسیج کارگران و کارخانجات خوزستان، در تاریخ ۲۲ آبانماه دوره آموزشی تخصصی، ویژه شواری حوزه و فرماندهان پایگاهها، با حضور جناب روحانی نژاد یکی از استاتید دانشگاه با موضوع جریان شناسی فرهنگی و سبک زندگی اسلامی (مقابله با آسیبهای اجتماعی) توسط حوزه مقاومت بسیج کارگری شهید بقایی فولاد خوزستان برگزار گردید.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید