اخبار

در روز پنجشنبه مورخ ۱۹ دیماه

برگزاری سومین دوره آموزشی تخصصی با موضوع بصیرت افزایی و روشنگری

به گزارش واحد خبری و رسانه ای سازمان بسیج کارگران و کارخانجات خوزستان، سومین دوره آموزشی تخصصی با موضوع بصیرت افزایی و روشنگری در روز پنجشنبه مورخ ۱۹ دیماه به استعداد ۸۰ نفر خاص ارکان گردان و شورای بسیج کارگری حوزه شهید بقایی فولاد خوزستان در سالن طوبی ۲ این شرکت برگزار شد.

عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید