اخبار

بمناسبت هفته بسیج کارگری :

برگزاری مسابقات ورزشی، شیفت ایثار و ضد عفونی معابر

توسط پایگاه بسیج کارگری شرکت لوله سازی اهواز حوزه بسیج کارگری شهید آوینی

به گزارش واحد خبری و رسانه ای سازمان بسیج کارگران و کارخانجات خوزستان، بمناسبت هفته بسیج کارگری، پایگاه بسیج کارگری شرکت لوله سازی اهواز حوزه بسیج کارگری شهید آوینی اقدام به برنامه های زیر نمود.
_نصب بنرهای مختص هفته بسیج کارگری
_ تب سنجی کارگران  و ضد عفونی شرکت توسط بسیجیان این شرکت
  _برگزاری شیفت ایثار توسط بسیجیان پایگاه بسیج شرکت لوله سازی اهواز
_برگزاری مسابقات بزرگ ورزشی، مجازی با همکاری امور ورزش شرکت.

عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید