اخبار

توسط پایگاه مقاومت بسیج شهیده فرهانیانِ حوزه بسیج کارگری شهید اسکندری شهرداری اهواز

ورزش صبحگاهی ویژه بانوان شهرداری در روز دوشنبه مورخ ۱۱ آذرماه ۹۸

به گزارش واحد خبری و رسانه ای بسیج کارگری خوزستان، ورزش صبحگاهی ویژه بانوان شهرداری در روز دوشنبه مورخ ۱۱ آذرماه ۹۸ ساعت ۳۰ :۷ توسط پایگاه مقاومت بسیج شهیده فرهانیانِ حوزه بسیج کارگری شهید اسکندری شهرداری اهواز برگزار شد.

عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید