اخبار

جلسه علمی و پژوهشی حوزه شهیدصالحی نژاد

جلسه علمی و پژوهشی حوزه شهیدصالحی نژاد با مسئولین علمی و پژوهشی حوزه و کارگروههای منابع انسانی، مکانیک، ابزار دقیق و برق در روز دوشنبه مورخ ۹۸/۷/۸ برگزار گردید.

اضافه کردن دیدگاه جدید